BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Der gives aldrig personoplysninger til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt har givet tilladelse. Derudover indsamler vi aldrig personlige oplysninger, uden at du selv har givet os oplysningerne ved kontakt, køb eller på anden måde.

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og forsvarligt. Her online er dine personlige oplysninger lagret i et sikkert og professionelt servercenter og maskiner med begrænset adgang.

INDLEDNING
Hos Vesløs Kro indsamler vi og anvender personoplysninger om vores kunder.
Formålet er, at vi til en hver tid kan servicere vores kunder på bedste vis.
Vi beskytter de oplysninger, som vi indsamler efter gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Vi opdaterer løbende vores datapolitik således, at den altid er tidssvarende.
Når vi indsamler oplysninger om vore kunder, vil de altid blive orienteret herom, med mindre de allerede måtte være gjort bekendt med oplysningerne.

VED AFGIVELSE AF BESTILLINGER
Når man som kunde placerer en ordre, er der oplysninger, der gemmes.
Kundens navn, adresse, telefonnummer mailadresse.
Varernes art og mængde.
Kundens oplysninger og varetyper, hvor der skal udsendes en faktura, gemmes i 5 år i vores regnskab. Lagringstiden på 5 år er i overensstemmelse med gældende bogføringslov om bogføringspligt §1 og opbevaring §10.
Bestillingen i fysisk form, slettes når det ikke længere giver mening af gemme.
De oplysninger, som vi indsamler, anvendes i forskellige sammenhænge.

PERSONLIGE OPLYSNINGER VIDERE GIVES KUN TIL FØLGENDE MODTAGERE
Medarbejdere på Vesløs Kro. For at kunne ekspedere den afgivne ordre.
Offentligmyndigheder i det omfang vi må være forpligtet hertil ifølge lovgivning (SKAT)
Vores advokater, revisorer, Dinero (regnskabs tjeneste) og andre professionelle servicevirksomheder, hvis der skulle være behov herfor.

Kundens rettigheder:

  • Ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi gemmer.
  • Ret til at få rettet de oplysninger, der beviseligt er ukorrekte.
  • Ret til at få slettet de oplysninger, der for Vesløs Kro måtte være unødvendige for at kunne behandle en ordre. (Dog bestemmer bogføringsloven om bogføringspligt §1 og opbevaring §10, at oplysninger, der er nødvendigt for regnskabet, skal gemmes i 5 år)
  • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger.

SIKRING AF OPLYSNINGER
Vi har på Vesløs Kro en høj grad af sikkerhed på vores elektroniske systemer, således at vores kunders personlige oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde. Derfor er det også kun, de medarbejdere der skal bruge oplysningerne for at kunne lave ordren og fakturere vores kunder, der har oplysningerne tilgængeligt. Fysisk materiale opbevares aflåst uden adgang for uvedkommende. Hvis der mod forventning skulle opstå brud på sikkerheden kontaktes den dataansvarlige med det samme. Den dataansvarlige vil herefter melde bruddet til Datatilsynet. De berørte personer, hvis data kan være lækket, vil blive kontaktet omgående om bruddet.

KONTAKT OG KLAGE
Hvis man som kunde eller modtager af en ordre ønsker at kontakte os vedrørende lagring og opbevaring af personlige oplysninger, skal dette ske på kontakt@vesloeskro.dk, att: dataansvarlig.
Samme mailadresse kan benyttes, hvis du ønsker at klage over brugen af personlige oplysninger, ønsker sletning af oplysninger eller ønsker indsigt i gemte oplysninger.
Vore kunder har til en hver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis de finder måden, som vi behandler deres personlige oplysninger på ukorrekt.
Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk